BYGRA Radio Party :-) 27.11.2019

Podczas dzisiejszego spotkania radiowego w godz. 19:00 – 20:00 na 144,575 MHz FMBYGRA Radio Party 😊 wyśmienicie bawili się koledzy pracujący pod następującymi znakami wywoławczymi:

SP2BYD Edward, Sławomir, SP2ROB Robert, SP2ST Sławomir, SP4FDH Michał, SQ2PVB Benedykt, SP2MCO Michał, SQ2ODE Mariusz, SP2JP Edward, Lubomir SQ9GPS.

Pierwsza część spotkania poświęcona była wymianie krótkofalarskich doświadczeń i raportom z instalacji nowego sprzętu. Bygrowicze ustawicznie „się zbroją” 😉 – składamy serdeczne gratulacje Edwardowi SP2JP, który przeszedł wczoraj na wyższy poziom strukturalny swojej radiostacji: odbiornik SDR, przełącznik MFJ, nadajnik z TRX – wszystko to pod kontrolą HRD zsynchronizowanego z SDRUno i poprzez wirtulane porty i wirtualne kable audio współpracujące z JS8Call, JTDX itp…. z całkowicie automatycznym logowaniem łączności do QRZ.com, HRDLoog,net, eQSL, itp… 😊

Druga cześć Bygra Radio Party 😊 była w całości poświęcona emisji SSTV. Robert SP2ROB za pomocą swoich czarów udostępnił „Bygrową częstotliwość” 144,575 MHz Michałowi SP4FDH, Mariuszowi SQ2ODE i Lubomirowi SQ9GPS – koledzy „na żywo” uczestniczyli w naszym radiowym spotkaniu. Jak zwykle wykorzystywaliśmy tylko telefony i interface akustyczny. 🙂

Odebrane i zdekodowane obrazy:

Michał SP4FDH

Edward SP2JP

Robert SP2ROB

Sławomir SP2ST

Benedykt SQ2PVB

Lubomir SQ9GPS

W trzeciej cześci Bygra Radio Party 😊 królowała emisja JS8 – pracowaliśmy na QRV 3,578 MHz USB-D.

Z wodospadu Edwarda SP2JP

Z wodospadu Michała SP4FDH

Z wodospadu Sławomira SP2ST

Dziękujemy za korzystanie z naszego WebSDRa i cyfrowego przemiennika.

http://websdr.sp2put.pl:8901

Wszystkim uczestnikom naszej radiowej zabawy bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy w następną środę o godz. 19:00 na 144,575 MHz FM. 🙂 🙂