„Dzień Internetu” :-) – 20 listopada

W Polsce Internet pojawił się na początku lat 90. Wiosną 1990 roku dr Grzegorz Polok z Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ) w Krakowie rozpoczął starania o zestawienie łącza stałego z CERN do IFJ. Historyczną datą dla polskiej telekomunikacji jest 19 listopada 1990 roku, kiedy to amerykański Departament Obrony w Princetown, przydzielił pierwszy w historii Polski numer sieci IP 192.86.14.0 – numer sieci klasy C, który pozwalał na podłączenie do 255 komputerów. „W godzinach przedpołudniowych w dniu 20.11.1990 cernowska Dywizja DD przeprowadziła instalację tego numeru. W instalacji uczestniczyli także mgr Andrzej Sobala jako system manager w Krakowie oraz w CERN krakowski doktorant eksperymentu DELPHI mgr Paweł Jałocha”. Tego samego dnia pomiędzy godz.10.57 a 13.25 został wysłany pierwszy e-mail do Polski. Jego nadawcami w CERN byli wspólnie dr Grzegorz Polok i mgr Paweł Jałocha, a e-mail został odebrany w Krakowie przez mgra inż. Andrzeja Sobalę. Adres, na który został wysłany ten historyczny email to: user%chopin.decnet@uxplgw.cern.ch

Symbolicznie datę 20 listopada 1990 roku przyjmuje się za początek ery Internetu w Polsce i w całej Europie Wschodniej.

Nasza naukowa i krótkofalarska duma – Paweł Jałocha SP9VRC stał u zarania Internetu w Europie Wschodniej!

Więcej na 12 stronie magazynu krótkofalowca „Propagacja” nr 4.

Propagacja_04_2018