BYGRA Radio Party :-) 5.11.2019

Podczas dzisiejszego spotkania radiowego w godz. 19:00 – 20:00 na 144,575 MHz FMBYGRA Radio Party 🙂 doskonale bawili się (wg kolejności zgłoszenia):

 1. SP2BYD Sławomir
 2. SP2ST Sławomir
 3. SP2DTW Zdzisław
 4. SP2JP Edward
 5. SP2ROB Robert
 6. SP2SJ Marcin
 7. SQ2RBY Grzegorz
 8. SQ2PVB/m Benedykt
 9. SP4FDH Michał (WebSDR, Telegram)
 10. SQ2DR Marcin (WebSDR, Telegram)

Na 144,575 MHz FM dominantę BYGRA Radio Party stanowiła emisja SSTV. Do nadawania wykorzystywaliśmy androidowe aplikacje: SSTV Encoder i DroidSSTV, a do odbioru Robot36 i komputerowe: MMSSTV, ChromaPIX. Interfejs akustyczny – staraliśmy się symulować warunki sytuacji łączności kryzysowej.

Rezultaty prób:

SP2JP Edward

SP2ROB Robert

SP2SJ Marcin

SP2ST Sławomir

SQ2RBY Grzegorz

SQ2PVB Benedykt

SP4FDH Michał

Druga część BYGRA Radio Party na 144,575 MHz w godz. 20:00 – 20:30 poświęcona była pracy i wymianie doświadczeń w cyfrowej emisji C4FM. 🙂 🙂

Swoje cyfrowe radiostacje testowali:

 1. SP2ST Sławomir
 2. SP2DTW Zdzisław
 3. SP2JP Edward
 4. SP2ROB Robert
 5. SP2SJ Marcin

Trzecia część BYGRA Radio Party wykorzystana została przez miłośników cyfrowego standardu DMR na przemienniku SR2UVF TX: 438,9375 MHz / RX: 431,3375 MHz / CC (Color Code): 1 w TG 260260 w godz. 20:30 – 21:30:

 1. SP2ROB Robert
 2. SP4FDH Michał
 3. SP2ST Sławomir
 4. SP2JP Edward
 5. SQ2RBY Grzegorz

Dziękujemy za korzystanie z naszego WebSDRa i cyfrowego przemiennika. 🙂

http://websdr.sp2put.pl:8901

Wszystkim uczestnikom naszej radiowej zabawy bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy w następny wtorek o godz. 19:00 na 144,575 MHz FM. 🙂 🙂