Winter Field Day – zapraszamy do łączności :-)

Nie tylko krótkofalowcy półkuli zachodniej przygotowują się do Winter Field Day, który odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2019 roku. 🙂

Jak co roku, opiekę i koordynację przedsięwzięć oraz zawodów sprawuje Winter Field Day Association (WFDA) – międzynarodowe stowarzyszenie promujące łączność kryzysową w zimowych warunkach klimatycznych.
https://www.winterfieldday.com/
https://www.winterfieldday.com/rules

Bydgoska Grupa Radiowa na zimowe terenowe QTH wybrała Janowo w zakolu rzeki Brda.

https://aprs.fi/#!mt=hybrid&z=16&call=a%2F26.1.2019&timerange=3600&tail=3600

Pracować będziemy na wielu pasmach i różnymi emisjami, lecz główny nacisk położymy na emisję JS8 i program JS8Call.

Jordan KN4CRD przygotował specjalnie na WFD nową wersję programu, która zawiera osobną ramkę: CQ FIELD.

Najnowsza wersja JS8Call 0.13.0:

http://js8call.com/

MacOS:
https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call-0.13.0-devel-Darwin.dmg

Windows:
https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call-0.13.0-devel-win32.exe

RaspberryPi:
https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call_0.13.0-devel_armhf.deb

Linux:
https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call_0.13.0-devel_16.04_amd64.deb

https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call_0.13.0-devel_18.04_amd64.deb

https://s3.amazonaws.com/js8call/0.13.0/js8call_0.13.0-devel_i386.deb

Celem uniknięcia interferencji i problemów z FT8, sugerowane są następujące częstotliwości dla emisji JS8:

160m: 1.842 MHz
80m: 3.578 MHz
40m: 7.078 MHz
20m: 14.078 MHz
15m: 21.078 MHz
10m: 28.078 MHz
6m: 50.318 MHz

W programie można dodać także częstotliwości dla pasm 2m i 70cm:  2m: 144.178 MHz; 70cm: 432.450 MHz / File > Settings > Frequencies; right-click/

W Bydgoszczy i okolicach będziemy pracować na: 144.575 MHz.

Do akcji promocyjnej włączył się także Julian OH8STN:
Emergency Grid Down Communications Winter Field Day

Zapraszamy do łączności! 🙂 🙂

Do zobaczenia w Janowie w zakolu Brdy i „przy wodospadzie” na JS8Call 🙂 🙂